VODITELJ PROJEKTA / PROJECT LEADER:
Doc.dr.sc. Igor Stuparević
Igor je zaposlen kao docent u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je voditelj projekta SCCWTRANS. Doktorirao je na studiju biokemije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. godina. Igor se poslije doktorata usavršavao na CNRSu u Orleansu u grupi Rachida Rahmounia i na INSERMu u Rennesu u grupi Michaela Primiga.

Igor Stuparević, assistant professor

Igor is an assistant professor in the Laboratory of Biochemistry at the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, and he is principal investigator of SCCWTRANS project. He finished PhD of biochemistry at Faculty of Science at University of Zagreb in 2010. Igor was postdoctoral researcher at institute CNRS in Orleans in Rachid Rahmouni’s group and at INSERM in Rennes in Michael Primig’s group.

Kontakt / Contact: istuparevic@pbf.hr

 

SURADNICI NA PROJEKTU / PROJECT COWORKERS:
dr. sc. Dejana Carić

Ana Novačić, mag. ing. biotechn. – doktorand
Ana je zaposlena kao asistent u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te izrađuje svoj doktorski rad u sklopu projekta SCCWTRANS. 2017. godine diplomirala je na studiju Molekularna biotehnologija Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studiju Bioindustrijske tehnike Sveučilišta u Orleansu i Zagrebu.

Ana Novacic, mag. ing. biotechn. – PhD student

Ana is a scientific assistant in the Laboratory of Biochemistry at the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, and is doing her PhD work under the scope of SCCWTRANS project. In 2017, she graduated in Molecular Biotechnology at Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, and in Bioindustrial Techniques at University of Orleans and University of Zagreb.

Kontakt / Contact: anovacic@pbf.hr

Nada Šupljika, mag. oecol. et prot. nat. – doktorand

Nada je zaposlena kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost, SCCWTRANS, u Laboratoriju za biokemiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2012.godine diplomirala je na studiju Ekologija i zaštita prirode, modul More, Prirodoslovnomatematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Nada Šupljika, mag. oecol.et prot. nat.– PhD student

Nada is a scientific assistant working under scope of SCCWTRANS project in the Laboratory ofBiochemistry at the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb. In 2012, she graduated Ecology and Nature Preservation, module Marine Biology, at Faculty of Science,
University of Zagreb.

Kontakt / Contact: nsupljika@pbf.hr